PLA DE RECERCA

(copiar el següent text i enganxar en format word)
(copiar i pegar el texto adjunto en formato word)


SOL·LICITUD D’ACCEPTACIÓ DEL PLA DE RECERCA

Doctorand/a:

DNI:

e-mail:

Director/a:

Director/a:

Tutor/a:

Línia de recerca:

Any d’inscripció:

Data i Signatura del Doctorand/da:

Barcelona, ................de....................de.....
Registre entrada:

1-TÍTOL PROVISIONAL DE LA TESI

2-OBJECTIUS

a)  Paraules clau

b)  Hipòtesi inicial

c)  Objectius

d)  Índex o esquema


3-METODOLOGIA4-PLANIFICACIÓ TEMPORAL5-ALTRES